0 Euro300 000 Euro
14 m2119 m2

Apartament 2+1 Nr. 10

Kati: 2
Sipërfaqe: 110.7 m²
Adresa: Rruga "Ali Shefqeti"
Cmimi: 83000 €

Apartament 2+1 Nr. 5

Kati: 1
Sipërfaqe: 110.7 m²
Adresa: Rruga "Ali Shefqeti"
Cmimi: 83000 €

Apartament 1+1 Nr. 21

Kati: 4
Sipërfaqe: 73.1 m²
Adresa: Rruga "Ali Shefqeti"
Cmimi: 55000 €

Apartament 1+1 Nr. 9

Kati: 2
Sipërfaqe: 70.2 m²
Adresa: Rruga "Ali Shefqeti"
Cmimi: 53000 €

Apartament 2+1 Nr. 20

Kati: 4
Sipërfaqe: 99.8 m²
Adresa: Rruga "Ali Shefqeti"
Cmimi: 75000 €

Apartament 2+1 Nr. 9

Kati: 2
Sipërfaqe: 89 m²
Adresa: Rruga "Ali Shefqeti"
Cmimi: 67000 €

Apartament 2+1 Nr. 8-06

Kati: 8
Sipërfaqe: 100.28 m²
Adresa: Rruga e Kosovarëve
Cmimi: 200560 €

Apartament 1+1 Nr. 8-05

Kati: 8
Sipërfaqe: 67.32 m²
Adresa: Rruga e Kosovarëve
Cmimi: 134600 €

Apartament 2+1 Nr. 8-04

Kati: 4
Sipërfaqe: 97.04 m²
Adresa: Rruga e Kosovarëve
Cmimi: 194700 €

Apartament 2+1 Nr. 8-03

Kati: 8
Sipërfaqe: 85.28 m²
Adresa: Rruga e Kosovarëve
Cmimi: 170560 €

Apartament 2+1 Nr. 8-02

Kati: 8
Sipërfaqe: 80.94 m²
Adresa: Rruga e Kosovarëve
Cmimi: 161900 €

Apartament 1+1 Nr. 8-01

Kati: 8
Sipërfaqe: 72.01 m²
Adresa: Rruga e Kosovarëve
Cmimi: 144000 €

Apartament 1+1 Nr. 5-01

Kati: 5
Sipërfaqe: 68.07 m²
Adresa: Rruga e Kosovarëve
Cmimi: 136000 €

Apartament 1+1 Nr. 4-07

Kati: 4
Sipërfaqe: 58.03 m²
Adresa: Rruga e Kosovarëve
Cmimi: 116000 €

Apartament 2+1 Nr. 4-04

Kati: 4
Sipërfaqe: 97.87 m²
Adresa: Rruga e Kosovarëve
Cmimi: 195700 €

Apartament 1+1 Nr. 4-03

Kati: 4
Sipërfaqe: 65.07 m²
Adresa: Rruga e Kosovarëve
Cmimi: 130000 €

Apartament 1+1 Nr. 4-02

Kati: 4
Sipërfaqe: 75.48 m²
Adresa: Rruga e Kosovarëve
Cmimi: 151000 €

Apartament 1+1 Nr. 3-07

Kati: 3
Sipërfaqe: 63.67 m²
Adresa: Rruga e Kosovarëve
Cmimi: 127300 €

Apartament 1+1 Nr. 3-05

Kati: 3
Sipërfaqe: 74.93 m²
Adresa: Rruga e Kosovarëve
Cmimi: 149800 €

Apartament 1+1 Nr. 3-04

Kati: 3
Sipërfaqe: 73.23 m²
Adresa: Rruga e Kosovarëve
Cmimi: 146000 €

Apartament 2+1 Nr. 3-03

Kati: 3
Sipërfaqe: 96.3 m²
Adresa: Rruga e Kosovarëve
Cmimi: 192600 €

Apartament 2+1 Nr. 2-03

Kati: 2
Sipërfaqe: 97.9 m²
Adresa: Rruga e Kosovarëve
Cmimi: 195800 €