Rreth Nesh

Historiku

“Lindis House” ka lindur si nevojë e të qenit sa më afër klientëve tanë për të ofruar një produkt koherent me kërkesat e tyre. Ne bashkëpunojmë me kompani të cilat kanë vite që njohin sukses në fushën e ndërtimit duke realizuar një numër të konsiderueshëm godinash banimi, industriale dhe komplekse komerciale. Në themel të këtij bashkëpunimi qendron fakti që ti ofrojmë klientit një produkt konform standarteve dhe praktikave më të mira ndërkombëtare mbi sigurinë, shëndetin dhe mjedisin.

Misioni

Njerëzit tanë janë çelësi i suksesit tonë pasi ne aspirojmë të jemi një kompani e matur me shërbimin ndaj klientit dhe angazhimin tonë për të sjellë zgjidhjen ideale për investimin më të rëndësishëm të jetës: blerjen e një shtëpie.

Vlerat